Personale / Miljø / Arbejdsmiljøpolitik

Personalepolitik

Det er virksomhedens politik at skabe en attraktiv arbejdsplads som vi alle kan være stolte af at være en del af, da vi herved opnår en naturlig motivation og interesse fra alle.

Vi vil derved tilstræbe stabile dygtige medarbejder, som i kraft af deres personlighed, uddannelse og engagement, er i stand til at yde en tilfredsstillende indsats i hverdagen.

Det er endvidere af stor betydning at fastholde en fast stab af medarbejdere, da virksomhedens know how på denne måde kan forblive intakt.

Det er med midler som fysiske rammer, sociale forhold, arbejdsopgaver, anerkendelse og sidst men ikke mindst organisk ledelse, at vi vil tilstræbe ovennævnte.

Miljøpolitik

Det er firmaets politik at producere på en måde, der belaster miljøet mindst muligt.

Det er ledelsens opgave i tæt samarbejde med de lokale myndigheder, autoriserede renovationsfirmaer og den enkelte medarbejder, at sikre miljøet mest muligt.

Det er endvidere ledelsens opgave, løbende at nedbringe energiforbruget i produktionen, da dette ikke alene er et spørgsmål om miljø, men også en god forretning.

For at sikre ovennævnte er der i personalehåndbogen en guideline for, hvordan den enkelte medarbejder kan være med til at aflaste miljøet.

Arbejdsmiljøpolitik

Det er personalets og firmaets hensigt igennem samarbejde at skabe et godt og sundt arbejdsmiljø, hvor medarbejdernes trivsel og sikkerhed er i fokus.

Det er ledelsens opgave at sikre gensidigt udviklingsforhold for sikkerheds- og miljøarbejdet på virksomheden, samt sikre, at sikkerhedsorganisationen fungerer bedst muligt.

Det er firmaets hensigt at give sikkerheds og arbejdsmiljø opgaver 1. prioritet igennem efteruddannelse, teamarbejde, besøgshjælp og i samarbejde med eksterne parter som Arbejdstilsynet og Arbejdsmiljørådgivning at forbedre arbejdsmiljøet.

Bliv ringet op

Vil du gerne høre mere om ovres ydelser eller produkter, så tøv ikke med at udfylde formen.

 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Firma

TSM Customer Service ApS

CVR: 33055404​

Adresse​

Lundholmvej 41

7500 Holstebro

Kontakt

Telefon: 20 81 01 60

E-mail: ts@ts-montage.dk

Kontrolrapport